Tanio'r Targed: Cymraeg Ail Iaith ar gyfer oedrannau 11–14

Tanio'r Targed: Cymraeg Ail Iaith ar gyfer oedrannau 11–14

Mae’r adnoddau hyn wedi cael eu creu gan athrawon Cymraeg ar gyfer athrawon Cymraeg. Wedi'u dylunio’n benodol gan arbenigwyr pwnc i'ch helpu i gyflwyno gwersi Cymraeg diddorol yn hawdd, bydd yr adnoddau hyn yn datblygu cariad myfyrwyr at y Gymraeg yn ogystal â'u gallu ieithyddol, er mwyn helpu ysgolion i adeiladu tuag at darged llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Cymerwch olwg y tu mewn

Cymerwch olwg y tu mewn

Gallwch fwrw golwg ar dudalennau sampl o’r Llyfr Myfyrwyr drwy lawrlwytho ein llyfryn sampl am ddim heddiw.

Lawrlwytho’r llyfryn sampl
Adnoddau newydd i gefnogi ysgolion gyda Cwricwlwm newydd Cymru

Wales-logo-transparent.png

Mae ein hadnoddau Iaith Gymraeg yn rhan o ystod newydd o gyhoeddiadau yr ydym yn ei chyflwyno i gefnogi Cwricwlwm newydd Cymru, i'w haddysgu am y tro cyntaf o 2023. Bydd ein hadnoddau'n helpu athrawon a myfyrwyr i lywio'r cwricwlwm newydd yn hyderus.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein cyhoeddiadau newydd ar gyfer cwricwlwm Cymru, cofrestrwch i dderbyn eDdiweddariadau ar gyfer eich pynciau.

Gofyn am ddyfynbris wedi’i deilwra

Dysgu mwy, i ofyn am gopïau eArolwg/treialon digidol am ddim, ac i gael dyfynbris wedi’i deilwra i’ch ysgol chi.